Dobrý večer, dnes je pátek 19. dubna, svátek má  Rostislav, zítra Marcela

*

*

*

*

 *

 

 *

Údaje označené (*) jsou povinné.

Účast v CHEF Klubu se řídí Všeobecnými podmínkami CHEF Klubu. Žadatel svou registrací stvrzuje, že se před registrací s těmito podmínkami seznámil. Aktuální úplné znění Všeobecných podmínek CHEF Klubu je dostupné ve všech provozovnách Provozovatele a na internetové stránce www.adria-neptun.cz/aa-chefklub/

Člen Klubu výslovně souhlasí s tím, aby ADRIA - NEPTUN, spol. s r.o., IČ: 40766519, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 26, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 2738 (dále jen „Provozovatel“) zpracovávala jeho osobní údaje uvedené v žádosti za účelem správy jeho účtu člena CHEF Klubu a zasílání obchodních nabídek a nechala je zpracovat jinou osobou. Člen Klubu souhlasí se zpracováním uvedených údajů provozovnami Provozovatele a dalšími zpracovateli pro výše uvedené účely. Souhlas se uděluje na dobu členství v CHEF Klubu. Člen Klubu je oprávněn kontrolovat své zpracovávané údaje a opravovat je nebo odvolat svůj souhlas s jejich zpracováváním písemně na adrese “CHEF Klub“, ADRIA - NEPTUN, spol. s r.o., Václavské náměstí 26, 110 00 Praha 1“. Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů máte po prokazatelné identifikaci právo na přístup, upravení, opravu a možnost odstranění údajů, které se ho týkají. Pokud si přejete uplatnit toto právo a obdržet informace, obraťte se prosím na společnost "CHEF Klub“, ADRIA - NEPTUN, spol. s r.o., Václavské náměstí 26, 110 00 Praha 1.

 

Datum:  ………………………………………………………………………………………

 

Číslo karty: ……………………………………………………………………………………
(8 místný EAN kód)

 

Podpis: …………………………………………………………………………………………
(Zákazník, který dotazník vyplnil a převzal kartu)

 

Podpis: …………………………………………………………………………………………
(Pověřená osoba, která dotazník převzala za provozovnu)