Vánoční cukroví v TRITON Restaurantu

PŘEMÝŠLELI jsme a napadlo nás, že UPEČEME ZA VÁS.
VÁNOČNÍ CUKROVÍ můžete objednávat do 4.12.2019
1kg Francouzského vánočního cukroví = 790,- Kč. Neváhejte ušetřit si více času na sebe nebo na své blízké a využijte možnost objednat si voňavé cukroví. Cukroví připravuje náš francouzský cukrář Gérald.

V jednom kilogramu cukroví najdete 9 druhů. Žádné tučné krémy, bez zbytečných cukrů, pouze z poctivých tuků a másla nebo třeba z mandlové mouky či s využitím vanilkových lusků a jemných povidel. Kvalitní 64% čokoláda Manjari pochází z Madagaskaru. Alergeny: 1,3,7,8,11.

Druhy:

Připravíme k vyzvednutí zde:  TRITON Restaurant, Václavské náměstí 26, 110 00 Praha 1

Při objednávce uveďte: Kdy si cukroví vyzvednete a kontakt na Vás? (v termínu od 5.12. do 20.12.2019)
Úhrada při převzetí přímo v restauraci.

Objednávat můžete rovněž na tel: 724 418 301 nebo E-mailem: fbm@adria.cz.


Christmas Sweets from TRITON Restaurant

We were thinking and had an idea to bake Christmas Sweets instead of you.
CHRISTMAS SWEETS you can order until 4.12.2019
1kg of the French Christmas sweets = 790,- CZK. Do not hesitate to save more time for yourself or your loved ones and take advantage of the possibility to order fragrant cookies. Our French confectioner Gérald is baking it.

There are 9 varieties per kilogram of candy. No fat creams, without unnecessary sugars, made only from honest fats and butter, or from almond flour or using vanilla beans and fine plum jam. Quality 64% Manjari chocolate comes from Madagascar. Allergens: 1,3,7,8,11.

Varieties:

We will prepare it on this address:  TRITON Restaurant, Wenceslas Square 26, 110 00 Prague 1

On the order formular please add the information: When you will take the sweets and please write the contact on you (in the period from 5.12.to 20.12.2019)
The paying for Christmas Sweets will be personally at restaurant.

You can order also by phone: 724 418 301 or via e-mail: fbm@adria.cz.

Objednávkový formulář

*

*

*

Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů poskytnutých klientem v souvislosti s objednávkou a nákupem služeb od společnosti ADRIA - NEPTUN, spol. s r.o., Václavské náměstí 26, 110 00 Praha 1 řídíme Nařízením EP a Rady EU 2016/679 a Zákonem o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. Zákazník má po prokazatelné identifikaci právo na přístup, upravení, opravu a možnost odstranění údajů, které se ho týkají. Pokud si přejete uplatnit toto právo a obdržet informace, obraťte se prosím na společnost ADRIA - NEPTUN, spol. s r.o., Václavské náměstí 26, 110 00 Praha 1.

Údaje označené (*) jsou povinné.

E-mail